Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Wegafsluiting Gorsselseweg over de Schipbeek in Bathmen

BATHMEN – De Gorsselseweg wordt ter plaatse van de brug over de Schipbeek minimaal vijf aaneengesloten weken afgesloten. Verkeer wordt van 21 september tot 25 oktober via de Schipbeeksweg omgeleid. Uitritten nabij de brug worden tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk opengehouden. In- en uitrijden is altijd mogelijk.

Brug en stuw
De brug in de Gorsselseweg en de onderliggende stuw zijn toe aan groot onderhoud. De brug voldoet niet meer aan de constructieve eisen. Ook aan de stuw is onderhoud noodzakelijk om het waterpeil in de Schipbeek te kunnen blijven reguleren.

Onderhoud
Om het onderhoudsmoment zo goed mogelijk te benutten, worden zoveel mogelijk maatregelen in één keer uitgevoerd. Gemeente Deventer en Waterschap Rijn en IJssel hebben hiervoor gezamenlijk de opdracht verstrekt. Het brugdek, de brugleuningen en de stuwaandrijving worden vervangen en het metselwerk wordt opgeknapt. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind november gereed. De brug en de stuw kunnen dan weer minimaal 30 jaar mee.

Bredere fietsstroken
Het nieuwe asfalt op het brugdek krijgt alvast bredere fietsstroken ter voorbereiding op asfaltonderhoud aan de Gorsselseweg, dat voor 2022 gepland staat.

Informatie
Meer informatie over dit project is te vinden op
www.nogknapper.deventer.nl.