Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Wegzuigen eikenprocessierups van start


Deventer – Het overlastseizoen van de eikenprocessierups is aangebroken. De rupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Om de overlast te beperken, start de gemeente half juni met het wegzuigen van de eikenprocessierups. Dit gebeurt op basis van meldingen.

In april en mei heeft de gemeente op meerdere plekken in Deventer de rups preventief bestreden met 2 biologische middelen om overlast te voorkomen. De start van het overlastseizoen is begin juni, maar is afhankelijk van de temperatuur.

Slim melden
Inwoners kunnen zelf melding maken van een locatie met nesten van de eikenprocessierupsen. Dit kan via het meldsysteem www.deventer.nl/slimmelden. 1 dag nadat de melding is gedaan, wordt deze zichtbaar op de interactieve kaart. Medewerkers beoordelen de prioriteit van de melding en geven deze aan op de kaart. Als het nest is weggehaald is dit te zien op de kaart.

Voorrang
Gevoelige plekken zoals bij speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs worden met voorrang behandeld. Op privéterrein worden de rupsen niet weggehaald door de gemeente.

Voorkom overlast
Voorkom ongemak en raak rupsen en de resten ervan niet aan. Zorg bij bezoek aan natuurgebieden voor een goede bedekking van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking met rupsen niet krabben of wrijven, maar spoel de huid met water. Klachten verdwijnen meestal binnen 2 weken.

Gezondheidsklachten
Bij gezondheidsklachten kunt u de site van de GGD raadplegen. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts, huisartsenpost of bel 112 bij snel toenemende benauwdheid en/of steeds dikker wordende oogleden, lippen en/of tong. Dit kan wijzen op een ernstige allergische reactie.

Meer informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op www.deventer.nl/eikenprocessierups.