Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Zorgaanbod ’t Dijkhuis uitgebreid met palliatief terminale zorg

Mevrouw Van der Worp – Bleijenberg met haar achterkleindochter Sara, haar zoon Benno en zorgconsulente palliatieve zorg Sabine Bennink (achter het bed).

Mevrouw Van der Worp – Bleijenberg heeft primeur

BATHMEN – “De planning was om medio april, begin mei van start te gaan met het aanbieden van palliatieve zorg in ’t Dijkhuis”, aldus verpleegkundige en  zorgconsulente palliatieve zorg Sabine Bennink. Dat er op dit gebied een toenemende vraag is, bleek vorige week (8 maart), toen mevrouw Van de Worp  (92), bewoonster van een aanleunwoning in ’t Dijkhuis, na een verblijf in het Deventer Ziekenhuis niet meer kon terugkeren naar haar aanleunwoning. De instanties in Deventer die palliatieve zorg aanbieden hadden op dat moment geen ruimte. Er was enkel plaats in Zutphen of Raalte. Ondanks dat nog niet alles in gereedheid was, besloot ‘t Dijkhuis toch om de familie de mogelijkheid te bieden om als eerste gebruik te maken van de nieuwe zorg.

Sabine: “Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de bewoner met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de bewoner lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. Het is toch geweldig dat mevrouw Van der Worp  ‘gewoon’ in Bathmen kan verblijven. Haar directe familie, zoon Benno, schoondochter,  4 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen zijn allen woonachtig in Bathmen en kunnen wanneer ze willen, 24 uur per dag bij haar op bezoek in het bijna thuis huis ’t Koerhuis. We bieden niet alleen zorg in het bijna thuis huis van ‘t Dijkhuis maar wanneer de bewoner het wenst leveren we de palliatief terminale zorg ook aan huis op thuiszorg basis.

Door een goede afstemming en samenwerking met de Bathmense huisartsen is deze zorg zowel binnen als buiten  ’t Dijkhuis mogelijk.

Mevrouw van der Worp  is geen onbekende in Bathmen Ze is er al 70 jaar woonachtig in het dorp. Samen met haar man bestierde ze lange tijd Kapsalon van de Worp. De salon is begin jaren 90 verkocht, maar draagt nog steeds de, ietwat gewijzigde naam: Kapsalon de Worp. Ze is zichtbaar gelukkig met de zeer ruime hospicekamer ‘Het Koerhuis’. Op het moment van het interview keek achterkleindochter Sara lekker vanuit een bank naar de Teletubbies, om af en toe even bij oma te komen kijken. Naast de zeer ruime woonkamer is er voor de familie ook een speciale kamer ingericht. Mocht het nodig zijn dat familie ‘s nachts willen blijven dan biedt deze kamer soelaas. Ook deze kamer is van alle gemakken voorzien.

Benno van de Worp is erg blij met de steun die ’t Dijkhuis biedt. “Uiteraard waren we op de hoogte dat nog niet alles helemaal in gereedheid was voor een eerste patiënt, maar men heeft werkelijk alles op alles gezet om het verblijf van mijn moeder zo prettig mogelijk te laten verlopen. En dat is erg goed gelukt, we zijn als familie meer dan tevreden!”

Vrijwilligers gezocht

’t Dijkhuis heeft een groot aantal vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten. Met de uitbreiding van het zorgaanbod is ’t Dijkhuis ook nog op zoek naar vrijwilligers die de palliatief terminale  zorg een warm hart toedragen. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met ’t Dijkhuis, tel. (0570) 541644