Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Het CDA kiest voor

lokale belangen

Bart van Moorsel staat op plaats nr. 9 van de lijst voor het CDA voor de provinciale verkiezingen van volgende week woensdag. Bart woont in Deventer en vindt het belangrijk dat er Deventenaren in het bestuur van de provincie zitten, zodat de provincie Overijssel rekening houdt met de belangen van de inwoners van Deventer en de omliggende kernen.

“In deze verkiezingen gaat het vooral over werkgelegenheid. Onze welvaart en welzijn zijn afhankelijk van een goed functionerende economie. De euro moet eerst worden verdiend voordat deze kan worden uitgegeven. Banen ontstaan bij bedrijven en sectoren, die de ruimte krijgen om te groeien. De provincie heeft daarin een belangrijke rol. Daarom moet de provincie niet alleen onze elementaire bestaansvoorwaarden, zoals schoon drinkwater, schone lucht en duurzame energie, borgen, maar vooral ook investeren in banen en innovatie stimuleren”, aldus Bart van Moorsel. Ook sta ik voor een goede bereikbaarheid. Omdat het CDA in Overijssel het geld beschikbaar heeft gesteld, is in “Den Haag” besloten de A1 te gaan verbreden. Ik blijf echter alert dat de planning wordt gehaald, dat “Den Haag” de prioriteiten niet verandert en dat de geluidoverlast langs de A1 wordt beperkt.” De huidige geluidoverlast van de A1 is al een grote bron van zorg voor de inwoners van Bathmen. Bij de verbreding zal daar zeker wat aan moeten worden gedaan. Maar daar kunnen de inwoners van Bathmen niet op wachten.”

Voor meer informatie over het CDA en Bart van Moorsel: www.cda.nl/overijssel/onze-mensen/toon/bart-van-moorsel of volg hem op twitter @bart_vanmoorsel