Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gods Woord met het willekeurmerk van Kees (1)

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (6)

Op de valreep nog iets over dat beroep op de Bijbel als Gods Woord. Wat bedoelen Kees van der Staaij en die anderen daarmee (2). In ieder geval een heilig en gezaghebbend boek. Maar, als je de ontstaansgeschiedenis van onze huidige Bijbel bestudeert, moet je haast wel concluderen dat de onze   van toevalligheden aan elkaar hangt, bol staat van ‘bevlogen’ willekeur.

In een proces van eeuwen werden links en rechts geschriften verzameld en in meerder vormen gebundeld. Er werd heftig geselecteerd, gewikt en gewogen, geduwd en getrokken door groepen met verschillende belangen. Een eenduidig door God gedicteerd of geïnspireerd boek is een fictie! Dat blijkt net zo hard te gelden voor het Oude als het latere Nieuwe Testament!’(3)
De Nashvilleverklaring noemt bijna 50 Bijbelteksten die anti-homo, anti-LHBT zijn. Maar schrijft die Bijbel ook écht over lesbo’s, biseksuelen en transgenders? Zo nee, waarom worden die dan gelijk meegenomen? Als het antwoord dan is: vrucht van voortschrijdend inzicht, dan kan je gelijk vragen waarom dat voor ándere onderwerpen dan ook niet geldt! Wáárom mocht veelwijverij, seks met slavinnen, volkerenmoord toen wel en nu niet meer? (4) En waarom geldt dat dan niet voor moderne kennis inzake de genetische verankering van seksuele geaardheden? Als zelfs deze groep fundamentalisten het ‘scheppingsverhaal’ (5) op basis van voortschrijdend inzicht niet meer letterlijk hoeft te nemen, waarom die anti-homo teksten dan wel? En hoeft de verrijzenis van Jezus dan óók niet meer? Omdat een priester-theoloog in een monumentale studie concludeert dat er met Pasen echt geen lijk uit het graf opstond? (6) En zweert die groep dan ook het bestaan van hel en hemel af? Zoals paus Johannes Paulus II deed?(7) Gaan die ondertekenaars dan óók daarin mee? Zo niet, dan toont dit
hoe hopeloos willekeurig selectief ze zijn in wat ze in hun Bijbelberoep wél oppakken en wat niet. Ik weet het: dat doet iedereen. Het kán niet anders. Maar om je eigen ‘smaak’ zo te verabsoluteren tot de enige échte, noemden ze in mijn kringen vroeger ‘hovaardig’, hoogmoedig!
In de 14 artikelen van de Nashvilleverklaring lees ik exact wat God vindt van huwelijk en seksualiteit, afwijkende varianten van seksuele aantrekkingskracht, over je ánders voelen maar niet anders mogen dóén. Verbijsterend dat Kees en die anderen zó precies weten wat God wel en niet wil, en dat onverkort willen opleggen aan alle anderen!
Zouden ze beseffen dat die God van hen gewoon een mens is. Met handen en voeten, met oren en ogen, met emoties, alles tussen toorn en verdriet, enzovoort. Zó uitgetekend als mens, dat er in de kerkgeschiedenis rond het jaar 200 christenen waren die het hele Oude Testament daarom maar wilden verwerpen? Die daarin beschreven God was veel te gewoon, te veel net als wij, niet Heilig genoeg!(8)
Recent onderzoek leerde me dat ik een ‘linker hartas’ heb. (9) Daarmee hoor ik tot een minderheid. Niks aan te doen en geen enkel probleem: het werkt prima! Zou dat met die LHBT-varianten op grond van huidige kennis niet ook zo kunnen en moeten zijn?

Piet van der Klis.


Noten
1. Bathmense Krant, 2019, week 14, 3 april (p.19).
2. De ruim 200 ondertekenaars van de Nashvilleverklaring. Zie mijn vorige afleveringen.
3. Voor het OT zie bv. Labuschagne, C.L. (1978). Gods oude plakboek. Visie op het oude testament. ’s-Gravenhage: Uitgeverij Boekencentrum B.V.
4. Zie bv. de geschiedenissen van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob in Genesis; het pijnlijke verhaal van Jacob en Rachel, met Lea als ‘slachtoffer’ (Gen. 29 en 30: 1-22).
5. Gen. 1: 1-31; 2: 1-4. Ik ga maar even niet in op het gegeven dat onze bijbel twéé, afwijkende, scheppingsverhalen bevat!
6. Zie Schillebeeckx, E. (1974). Jezus, het verhaal van een levende. Bloemendaal: Uitgeverij H.Nelissen B.V. (pp. 525-528; 528a-528d).
7. Paus JP II: ‘Hemel en hel zijn geen fysieke plaatsen, maar toestanden die je beleeft.’ Met andere woorden, geen plekken waar je echt naar toe kunt gaan! NRC Handelsblad 31 juli 1999: Paus stelt beeld hemel en hel bij. Klis, P. van der (1999). Hellend vlak. In: Ad Fundum. Columns over psychiatrie 1997-2000. Deventer: Adhesie GGZ Midden-Overijssel (pp.42-44).
8. Kuitert, H.M. (1967). De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift. Kampen: J.H. Kok N.V, dissertatie (p. 14-58).Terzijde: de joods-religieuze rabbijnse traditie kent een stroming die serieus probeert onbegrijpelijke, niet te bevatten, onredelijke passages in hun oude Bijbelboeken zó te herformuleren en uit te leggen dat ze toch acceptabel uitpakken. Deze richting binnen de ‘midrasj’ is een verwoede poging van de rabbijnen om het beeld van God hoog te houden voor de massa der Joden. Zie: Tijn, M.van (188). De verwarring van Goed en Kwaad. Midrasjiem over Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. ’s-Gravenhage: Uitgeverij Boekencentrum B.V. (p.46); Zie ook Klis, P. van der (2016). Luchtfietsende rabbijnen. Gespreksnotitie inzake Bijbelvertaling.
9. Dit verschijnsel slaat op de ontladingsrichting van de elektrische activiteit in de hartspier. Die is meestal andersom.