Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Catastrofe Theater-Reversed

Welbeschouwd: breinscheuten

In 1989 promoveerde een collega op Ingebeelde lelijkheid. Over mensen, vooral vrouwen, die ervan overtuigd zijn lichamelijk zo onaantrekkelijk te zijn dat anderen zich daaraan storen. Ingebeeld, want ‘objectief’ gezien sloeg het nérgens op. Therapie bleek mogelijk met het Catastrofe Theater (CT). Hierbij wordt de ergste sociale catastrofe die een patiënt vreest in een groep uitgespeeld en ontmanteld. Ik koos een eigen variant als basis voor mijn toegezegde analyse en advies rond de gigantische klimaatbeheersingsproblemen in ons nieuwe Stadskantoor: de omgekeerde vorm, CT-Reversed!

Voor mijn doel, herstel van een vertrouwensbasis tussen top en werkvloer, ontwerp ik een lijst met expres overtrokken uitspraken. Bij elke verzonnen uitspraak moet je aangeven of het écht zo erg is. Bijvoorbeeld: Frits heeft de bijnaam RR, Ronkende Rorink. Of: Frits is een gebutst Fiatje-500 met de uitlaat van een Formule-1. Ik verwacht dat de betrokkenen dat te sterk vinden, waardoor een catastrofebelevings-reducerend effect ontstaat en dus een groter ambtelijk welbevinden. De lijst bevat uiteraard enkele testvragen om het realiteitsbesef van de ambtenaar te beoordelen. Bijvoorbeeld: zowel Heidema, Dijsselbloem als Van der Klis studeerden in Wageningen. Of: Zowel Heidema als Van der Klis hadden een betaald dienstverband in Opheusden. Beide juist, dus als iemand dat al niet weet, volgt uitsluiting van verdere deelname.

Om een idee te geven wat voorbeelden van ‘uitspraken’ die in de definitieve lijst kunnen komen. Ik signaleerde een enorm wantrouwen naar de top rond het streven naar die 100.000 inwonersgrens. Hier passen uitspraken van het type:

– B&W doen álles om met die sprong naar 100.000 ook een stevige salarissprong te maken.

– Vanwege onderkoeling thuiswerkende ambtenaren bieden uitzicht op een geboortegolf rond komende zomer.

– Van prostitutie komen geen kinderen, vandaar die bestuurlijke agressie tegen seksinrichtingen.

– Te Riele (VVV), slaande ruzie met B&W, wil een florerende Bokkingshang als trekker voor binnenstadtoerisme.

– Te Riele subsidieert een ambtelijke actiegroep ‘Hhhh’: Heidema’s hoeren horen hier!

– De lobby voor Heidema was een strategische zet van de ambtenarentop: dankzij zijn CU-beginselen (anti-abortus, anti-euthanasie en niet écht pro anticonceptie) sneller op die 100.000.

 

Veel klachten gaan terug op architectuur en klimaatbeheersing. Dit levert de volgende soort uitspraken:

– Dat geavanceerde koel/verwarmingssysteem met zo’n ondergrondse pijp naar de IJssel is het zóveelste voorbeeld van ontwerpershoogmoed: niet vooraf testen betekent pesten.

– Aanvankelijk werd voor koeling zóveel water aan de IJssel onttrokken dat de binnenscheepvaart letterlijk vast dreigde te lopen.

– Bij de nieuwe steiger voor het pontje ontstond een draaikolk die aanmeren onmogelijk maakte.

– Als de weerman nachtvorst voorspelt, daalt de beleefde binnentemperatuur tot Siberische waarden.

– Hogere ambtenaren kochten alle sportzaken in de regio leeg voor thermo-ondergoed.

– Een teamleider bepleitte tijdelijk gebruik van de Bokkingshang; daar bleken werkplekken waar het in je ondergoed nog behaaglijk was.

– Teamleider ‘Sport’ vorderde scheidsrechtersstoelen bij tennis- en volleybalclubs om zijn mensen in de hogere, dus warmere luchtlagen van de open kantoorzalen te brengen.

– Alle kraanwaterleidingen zijn inmiddels voorzien van een antivriessuppletie.

 

Mijn definitieve rapport is 1 april a.s. beschikbaar.

 

Piet van der Klis.