Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dertien in een dozijn?

Welbeschouwd: gedachtesprongen

Op 19 december stond mijn laatste column in deze krant. Inderdaad bedoeld als afsluiting van mijn reeks van twaalf ‘Gedachtesprongen’. Het onderwerp was wat me bezielde met die serie. Ik noemde twee punten. Signaleren hoe ‘verhalen’ die we vertellen altijd ingekleurd worden door opvattingen, belangen. Vervolgens, het aan de kaak stellen van al te gemakkelijke redeneringen en conclusies. Van allebei gaf ik een voorbeeld. Van de reacties bleef er ééntje wat knagen. Ik zou het me te gemakkelijk hebben gemaakt met de keus van die voorbeelden: te algemeen, zonder enig direct verband met zaken die ook hier speelden. Ik neem de handschoen op en kom dus met een dertiende aflevering!Wel, over dat inkleuren van zaken in discussies, neem bijvoorbeeld het publieke debat over Lelystad Airport. Het verhaal daarover verschilt vaak hemelsbreed, afhankelijk welke partij aan het woord is: Schiphol, KLM, Lelystad Airport, gemeenten onder de rook van Schiphol, maatschappijen die vakantievluchten leveren, ondernemers in de polder bij Lelystad. Ze vertellen allemaal een ánder verhaal! Vaak ook met ándere cijfermatige onderbouwing. En daar komen dan ook nog eens de protestgroepen in het land overheen. Ze komen vooral in het geweer tegen die als tijdelijk bedoelde ‘laagvliegroutes’ en ‘wachtgebieden’. En waarachtig, ook Bathmen is present. Sinds protesten tegen geplande ‘laagvliegroutes’ en ‘wachtgebieden’ rond Zwolle leek te leiden tot een verplaatsing naar Lochem, onze achtertuin, is ook onze eigen Belangenvereniging paraat! Opmerkelijk: élke protestgroep ontstond pas op het moment dat háár leefgebied in de gevarenzone leek te komen. Allemaal met eigen accenten en gekleurde ‘feiten’. Soms op het onzinnige af. Iemand noemde de Veluwe het ‘grootste aaneengesloten natuurgebied van Noordwest Europa’, en dús onaantastbaar! Nooit gehoord van de Veluwe als lappendeken van campings en verpauperde bungalowparkjes. Nooit gehoord van de Alpen, Schotse Hooglanden, Scandinavische wildernissen, of Wadden. Nog zoiets: aan de Nóórdkant van de Sallandse Heuvelrug steunt een gemeente het heftige verzet, terwijl de Zuidkant vergunning krijgt om met squads door de bossen te scheuren! Terzijde: nérgens enig vertoon van solidariteit met door Schiphol geteisterde gemeenten, nérgens iets van besef van eigen economisch profijt over de rug van burgers in woongebieden rond Schiphol. Nérgens enig vertoon van ‘vliegschaamte’ in de protesten

Mijn tweede punt: die te gemakkelijke conclusies. Ik wandel veel in de bossen rond Bathmen. Bijna steevast belaagd door paarden, loslopende honden en, niet te vergeten, mountainbikers. Toch staat bij elke toegang een bordje dat dit in duidelijke taal verbiedt. Stel ik maak wat foto’s van overtredingen, vertoon die op een politieke bijeenkomst over het gemeentelijke onderwijs, en sluit dan af met de volgende conclusie. “Dames en heren, hiermee heb ik mijn stelling bewezen: het leesonderwijs in de basisschool is stèrk gediend met de aanstelling van vakleerkrachten Nederlands en de invoering van twee extra lesuren per week!”

Nu dus winterstop. Hoewel, ik popel te schrijven over de vooral Bijbelse argumenten achter die ‘Nashville-verklaring’ over homoseksualiteit. Niet met 500 woorden, maar minimaal een hele pagina! Dat moet dus voor een ander publiek!

 

Piet van der Klis.