Gezocht: welwillende lezers

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (3)

Dit is een feuilleton. Kennis van voorgaande afleveringen blijft gewenst! Hoe dat kan, zie afsluiting.

Ik koos noodgedwongen een ‘wereldlijk’ voorbeeld. In de hoop zo op de loer liggende overgevoeligheden rond christelijk geloof te temperen. Met mijn keuze voor Wereldwinkel Bathmen (WW) kan ik tegelijk aantonen dat het type discussies als rond de ‘anti-homo’ verklaring zich op veel meer plekken voordoet. Ik had het over ruwweg drie soorten reacties bij die ‘missie’ van onze WW. Een domweg wegzetten van het hele idee van zo’n WW als achterhaald ideaal van softe geitenwollensokkendragers.Op dezelfde manier reageerden sommigen ook op die ondertekenaars van de Nashvilleverklaring: achtergebleven oude zeurkousen met verkalkte hersenen. Nou, dat gaat voor onze WW’ers echt niet op. Voor zover ik ze ken, zijn de bestuursleden, commissieleden (inkoop, etaleren e.d.) en de meeste overige vrijwilligers/medewerkers die de winkeldiensten draaien stuk voor stuk capabele mensen, jonger en ouder, die met beide benen in de moderne samenleving staan! Kortom, zo’n botte redenering over de WW als zodanig, kun je bestrijden door simpel te checken.

Ik verdeelde die leden in ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ als het gaat om het uitdragen van die WW-geloofsbelijdenis: eerlijke handel en inzet op duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid, ter voorkoming van oorlog en migratiestromen. Hoe dat ligt, kan ik toetsen door een beetje ‘moeilijk’ te gaan doen. Niet per se lelijk of kwaadaardig, ook poeslief! Ik vraag bijvoorbeeld naar die overdosis aan Boeddhaprullaria op de schappen. Waar is de Bijbel, de islam met de Koran, het Boek van Mormon? Toch net zo religieus als dat Boeddhisme? Grote kans dat ze nu komen bovendrijven. Die ‘rekkelijken’, die wat elastischer zijn en mogelijk bereid hun mening wat te herzien. De ‘preciezen’ die kostte wat kost hun onwrikbare waarheid vast houden. Wel een op onkunde gebaseerde waarheid. De geschiedenis van het boeddhisme is tot op vandaag de dag even gewelddadig, wreed en oorlogszuchtig als die van het christendom en de islam! Nóg een testvraag: waar kopen jullie zelf die ‘zuivere’ producten? In je eigen WW is strijdig met jullie evangelie. Wie dat tóch doet, moet dus een redenering hebben die de eigen ‘afvalligheid’ recht breit! Of, kijk in het winkelwagentje van sommige WW’ers in de supermarkt. Alles behalve de ‘zuivere’ spullen uit het assortiment? Natuurlijk, er zijn vast rechtvaardigingen die hier soms ‘houdbaar’ zijn. Maar in die andere gevallen? Dan wil je anderen dus tot iets bekeren, waaraan je jezelf onttrekt. Kun je dat, ik opper het met schroom, vergelijken met priesters die hun celibaatsgelofte ontduiken? Met soms misschien óók wel houdbare rechtvaardigingen, maar wat ook een heel instituut tot wankelen kan brengen.

Uiteindelijk draait het om hardnekkige onkunde en onwil, de gegarandeerde ingrediënten voor relationele kaalslag. Zoals mij met die broer en zus overkwam! Volgende keer terug naar die ‘anti-homo’ verklaring.

 

Afsluiting

De redactie heeft een formidabel ‘Uitzending gemist programma’. Al mijn columns staan op de website van de BK. Ga naar www.bathmensekrant.nl en kies ‘Bathmense Krant – Bathmense Krant, dagelijks het nieuws …’; kies rechtsonder ‘Welbeschouwd’ of ‘Welbeschouwd met noten’ en mijn columns verschijnen, nu zelfs, indien gewenst, met noten als toelichting en verantwoording! Hulde.

 

Piet van der Klis.