Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Het belang van de

agrarische sector

 

HENGELO – Boschland Accountants en adviseurs is al jaren in de omgeving van Bathmen werkzaam. Sinds kort werk ook Bathmenaar Albert Baarslag als agrarisch adviseur voor dit kantoor. Hij werkt daarin samen met een goed uitgerust agrarisch team. Albert en Boschland passen goed bij elkaar. De jarenlange ervaring in de agrarische sector kan Albert goed inzetten voor Boschland. Omgekeerd geeft Boschland Albert de ruimte ‘ondernemer onder de ondernemers’ te zijn.In dit artikel geeft Boschland een korte visie op de agrarische sector en het belang van deze sector in de handelsbalans van Nederland.

 

Negatief?

Heel soms bekruipt je het gevoel dat iedereen het op de agrarische sector gemunt heeft. Er moet minder fosfaat geproduceerd worden, het fijnstof gehalte is te hoog, de uitstoot van methaangas en ammoniak moet naar beneden en het dierwelzijn ligt onder een vergrootglas; allemaal de schuld van de boeren….

Enkele landbouwfeiten: De ammoniakemissie nam sinds 1990 met 70 % af; broeikasgas nam in dezelfde periode af met 30%; de reductie van antibioticagebruik bedroeg 58 % in zes jaar tijd en er worden steeds minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. Kortom: de sector werkt hard aan oplossingen en staat daarbij binnen de EU, maar ook mondiaal, bekend als innovatief en voorloper in ontwikkelingen. “Daar zijn wij, met recht, trots op!”

 

Positief

Daarnaast draagt de sector ook wezenlijk bij aan de positieve handelsbalans van Nederland. Dat is al jaren zo en onlangs zijn de resultaten van het eerste kwartaal 2017 bekend geworden: De veehouderij in Nederland heeft in het eerste kwartaal van 2017 een nieuw exportrecord gebroken!

De totale exportwaarde van zuivel, vee en vlees bedroeg in het eerste kwartaal 4,9 miljard Euro (+ 14 %). De varkenshouderij profiteerde vooral van de groeiende export naar landen als China en Zuid-Korea, waar men kwalitatief hoogwaardig vlees wenst. Ook pluimveevlees lift mee op dit succes. Duitsland neemt bijna een kwart van alle export voor haar rekening.

Het aandeel van aardappelen, groente en fruit en sierteelt is overigens nog groter dan de exportwaarde van de veehouderij.

 

Exportoverschot

Over heel 2016 bedroeg de agrarische export, inclusief wederuitvoer, 85 miljard Euro. Het handelsoverschot bedroeg 27,9 miljard. Dat is 55 % van de totale handelsbalans! Nederland blijft daarmee na de Verenigde Staten de belangrijkste exporteur van agrarische producten in de wereld.

 

Aantal bedrijven

Het totaal aantal landbouwbedrijven in Nederland is 55.681 (bron CBS) Dat is ruim 40 % minder dan in het jaar 2000. Dit geeft aan dat het voor veel bedrijven lastig is het hoofd boven water te houden, dan wel dat er geen opvolger voorhanden is. De schaalvergroting zet daardoor onverminderd voort.

 

Advieskracht

Door de schaalvergroting en de nog steeds toenemende regeldruk, is de adviesbehoefte voor de overblijvende agrarische bedrijven groot. Boschland accountants en adviseurs, met vestigingen in Twello, Hengelo Gld, Ede, Lienden en Roermond onderkent dit. Zij investeert in kennis en ervaring.

Voor deskundig advies of een vrijblijvend gesprek neem contact op met Boschland. Per mail teamfoodenagri@boschland.nl of telefonisch 0575- 461391.