Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Derogatie en mestvoorraad

HENGELO – Wie gebruik wil maken van de derogatie voor de gebruiksnormen van mest hoeft zich niet voor 1 februari aan te melden, omdat de derogatie 2018 nog niet is verleend. De aanvraag voor derogatie kan pas plaatsvinden wanneer er zekerheid is vanuit Brussel, naar verwachting rond eind april. Dit betekent echter niet dat er een vrijstelling is voor het aanmelden van de mestvoorraden.Hoewel de aanvraag nog even uitgesteld kan worden, moeten de mestvoorraden wel worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Grondmonsters mogen op 1 februari niet ouder dan 4 jaar zijn.

 

Nieuwe derogatie

Of Brussel instemt met een nieuwe derogatie voor Nederland, hangt af van het feit of Nederland onder het fosfaatplafond uitkomt en of Brussel goedkeuring geeft aan het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De beslissing wordt eind april verwacht. Tot die tijd moeten Nederlandse melkveehouders formeel rekening houden met een gebruiksruimte van 170 kilo stikstof per hectare.

 

Onder welke voorwaarden?

Als er dan derogatie komt, weten we nog niet onder welke voorwaarden dit zal zijn. Er wordt gesproken over de mogelijkheid van een gewasderogatie. Het is afwachten of er nog verrassingen uit de hoge hoed komen.

 

Hebt u hier vragen over, dan kan Boschland accountants en adviseurs u helpen. Neem dan contact op met Teamfoodenagri@boschland.nl of 0575-461391.