Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Europees Subsidieloket EFRO Oost-Nederland van start met voucherregeling voor innovatieve MKB-ers

ARNHEM/ZWOLLE – De beleidsregel voor het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland is vastgesteld. Hiermee is de eerste openstelling van het Europese subsidieprogramma een feit. Vanaf 16 februari kunnen ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in Oost-Nederland een innovatievoucher aanvragen bij de managementautoriteit Oost-Nederland.

Om uitvoering te geven aan het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 (OP-Oost) worden door de managementautoriteit, meerdere openstellingen voorbereid. De voucherregeling is de eerste hiervan.

Het gezamenlijke subsidieprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel werkt aan structurele versterking van de economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Met de voucherregeling kunnen MKB-ers subsidie aanvragen voor onderzoek, haalbaarheidsstudie of voor het opstellen van een businesscase. In totaal is voor de voucherregeling 1,8 miljoen euro beschikbaar. Europa draagt één miljoen euro bij uit het EFRO budget. De provincies Overijssel en Gelderland samen 800.000 euro.

Op 26 februari wordt het EFRO programma OP-Oost feestelijk gelanceerd. Gedeputeerde Annemieke Traag (Gelderland ) en gedeputeerde Hester Maij (Overijssel) verrichten dan de openingshandeling tijdens de Nacht van de Gelderse Economie.