Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Fosfaatrechten op orde?

Blog

Vanaf 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. Voor het eind van het jaar dient elke melkveehouder voldoende fosfaatrechten op naam te hebben voor het vee dat hij het hele jaar heeft gehouden. Het jaar is al over de helft! Voor wie dat nog niet gedaan heeft, wordt het hoog tijd om de fosfaatplanning rond te maken.In de praktijk zien we dat veel melkveehouders meer vee hebben gehouden dan op basis van de beschikbare fosfaatrechten zou mogen. Er zijn verschillende scenario’s om binnen de toegekende referentie te komen.

 

Kopen

De prijs van fosfaatrechten is in de loop van het jaar alleen maar gestegen. Dat is verklaarbaar door de grote vraag en het geringe aanbod. De financierbaarheid is op vele bedrijven een probleem, zeker omdat banken vast houden aan een streng aflosregime.

 

Leasen

Ook als fosfaatrechten tijdelijk worden overgeschreven wordt er 10 % korting toegepast. Dat is een groot nadeel van leasen. Bovendien is het aanbod van leaserechten eveneens zeer gering. Leasen is maatwerk.

 

Uitscharen

Het uitscharen van jongvee aan een opfokker die fosfaatrechten heeft, is een mogelijkheid. In de praktijk zien we dat bovenop de opfokvergoeding een bedrag wordt betaald voor het gebruik van de fosfaatrechten. Voor deze keuze is het al rijkelijk laat in het jaar.

 

Koeien/jongvee opruimen

Omdat bovenstaande opties niet voor iedereen is een oplossing bieden, is er voor een groot aantal veehouders nog maar één optie over: minder dieren houden. Denk er aan dat een hogere productie per koe een hogere excretienorm tot gevolg kan hebben. Elke koe die je in het eerste halfjaar boven het gemiddelde hebt gehad, moet je in de tweede helft van het jaar beneden het gemiddelde zitten. Als dat voor u van toepassing is, is het zaak snel in actie te komen! De tijd dringt.

 

Boschland denkt mee!

Als u wilt sparren over genoemde mogelijkheden of over andere zaken uw agrarisch bedrijf betreffende geldt: de adviseurs van Boschland accountants en adviseurs denken graag met u mee. Neem contact op met teamfoodenagri@boschland.nl of bel 0575- 461391.

 

Herman Vrielink, bedrijfsadviseur.