Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Het levenstestament

DEVENTER – In een levenstestament maakt u regelingen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u – al dan niet tijdelijk – niet meer zelf kunt of wilt handelen. In een gewoon testament regelt u alles voor als u er niet meer bent.

Maar wat als er een situatie ontstaat waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen? Is er dan iemand die dat dan voor u kan doen? Hebt u zo iemand schriftelijk aangewezen? Zijn uw wensen voor zo’n situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij degenen die u hebt aangewezen? En zijn uw naasten van die aanwijzing op de hoogte?

Een levenstestament is dus een testament dat werkt bij uw leven. De volgende zaken kunnen ondermeer worden geregeld:

– Een of meer volmachten, waarin u uw partner, kind(eren) of een derde toestemming geeft bepaalde zaken te behartigen op het moment dat u dit zelf niet meer kunt.

– Uw wensen op het gebied van uw medische verzorging, zoals een behandelgebod of -verbod, een eventuele euthanasieverklaring en een donorcodicil.

– Eventuele wensen op het gebied van de benoeming van een bewindvoerder of mentor.

– Het aanwijzen van personen die zo nodig voor u beslissen in geval van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Een levenstestament dient bij voorkeur vastgelegd te worden in een notariële akte. Dit biedt een aantal voordelen. Allereerst levert dit een bewijs op dat u ten tijde van het vastleggen van dit testament wilsbekwaam was. De notaris moet zich hiervan overtuigen. De notaris zorgt voor registratie van uw levenstestament bij het landelijk levenstestamentenregister. Artsen, rechters en andere betrokkenen kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft.

Smalbraak Notarissen heeft specialistische kennis van en ervaring met dit onderwerp. Contact: Smalbraak Notarissen, Boedekerstraat 9, Deventer. Telefoon 0570-612737.