Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Levenstestament; wie geeft u het vertrouwen?

Ingezonden mededeling

HENGELO (Gld.) – In een testament regelt u hoe de zaken na uw overlijden verdeeld worden. In een levenstestament staan uw wensen wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.Wat staat er in uw levenstestament?

Dat bepaalt u zelf. U kunt in het levenstestament uw financiële, medische of persoonlijke wensen vastleggen. Bekende voorbeelden zijn:

Financieel

• het regelen van bankzaken en belastingen.

• het beleggen van vermogen.

• het doen van schenkingen en onder welke voorwaarden.

• instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen.

• meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren. (verdelen, verkopen etc.)

• wie wordt – als het echt niet anders kan – uw bewindvoerder, curator of mentor.

 

Medisch

• de keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie.

 

Persoonlijk

• wensen rondom de uitvaart.

• wensen rondom uw persoonlijke verzorging.

• de verzorging van uw huisdier.

• wensen rondom uw sociale contacten en religie.

• verwijdering van profielen op sociale netwerken.

 

U kunt zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat heet een onderhandse akte. U loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en uw vertrouwenspersoon uw zaken niet kan waarnemen. Daarom kunt u een levenstestament het beste laten opstellen door een notaris. Neem contact op met de adviseurs van Boschland. Zij kennen uw situatie en kunnen samen met u de basis leggen voor een goed levenstestament. Mail naar Info@boschland.nl of bel 0575 461391.

 

Herman Vrielink, bedrijfsadviseur.