Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rabobank “Hart voor Salland”

-actie weer van start

Rabobank “Hart voor Salland”

DEVENTER – Rabobank Salland organiseert weer de jaarlijkse actie “Hart voor Salland”. ‘Een belangrijke actie.’, vindt directievoorzitter Ed den Besten: ‘Een financiële bijdrage van “Hart voor Salland” aan (sport-) verenigingen en maatschappelijke instanties in Salland kan ons aandeel zijn om bij deze organisaties initiatieven te realiseren die anders op het wensenlijstje blijven staan.’

Lokaal betrokken bank

‘Met “Hart voor Salland” benadrukken we ons karakter als lokaal betrokken coöperatieve bank en geven op deze wijze een deel van onze winst terug aan de lokale gemeenschap. We hebben in ons werkgebied, de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, ruim 23.500 leden. Niet de bank, maar onze leden mogen door te stemmen aangeven wie zij een steuntje in de rug willen geven. Dit kan een algemene bijdrage zijn aan de organisatie of voor de realisatie van projecten. Bijvoorbeeld de opknapbeurt van een clubgebouw, aanschaf van spel- of sportmiddelen’, aldus Den Besten.

 

“Hart voor Salland” was in de eerste twee jaren een groot succes. Afgelopen jaar verdeelden 309 verenigingen en stichtingen de € 140.000,- die uit de winst van Rabobank Salland hiervoor beschikbaar was gesteld. Vanwege dit succes verwacht Rabobank Salland in 2016 weer een toename van deelnemende verenigingen en stichtingen en wordt vanuit de winst € 150.000,- beschikbaar gesteld voor “Hart voor Salland”.

 

Ook kleine organisaties hebben baat bij “Hart voor Salland”

De actie “Hart voor Salland” is er voor kleine en grote verenigingen en stichtingen. De belangrijkste voorwaarden zijn: deelnemers moeten een lokaal karakter hebben, gevestigd zijn in het werkgebied van de bank en bij Rabobank Salland bankieren. ‘Het eerste jaar stonden vooral kleine verenigingen nogal sceptisch tegenover deelname aan “Hart voor Salland”. De uitgebrachte stemmen maakten hen echter al snel duidelijk dat ook zij een voor hen passende en welkome bijdrage ontvingen. Dat komt ook omdat onze leden vijf stemmen mogen verdelen, waarbij geldt dat zij er maximaal drie op één organisatie mogen uitbrengen. Anders zouden grote verenigingen of stichtingen toch snel bevoordeeld kunnen worden’, aldus Den Besten, ‘want hoe meer stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe groter de bijdrage van Rabobank Salland aan deze organisatie is. Voor de lokale organisatie is het dus belangrijk de achterban te stimuleren om de beschikbare stemmen te gebruiken. En in de kleinere kernen is vaak een heel grote betrokkenheid. De kans op succes is daar dus minstens even groot als in een grotere kern.’

 

Aanmelden voor deelname

Verenigingen en stichtingen kunnen zich via de website rabobank.nl/salland nog tot 8 februari aanmelden voor deelname aan “Hart voor Salland”. Na het aanmelden begint voor hen meteen het belangrijkste onderdeel van de actie: stemmen verzamelen! Alle deelnemers proberen zoveel mogelijk hun achterban te enthousiasmeren en op die manier zoveel mogelijk stemmen te winnen. ‘Wij stellen daartoe promotiematerialen ter beschikking, van flyers tot posters en banners voor de website. We vragen geen tegenprestatie, maar als een vereniging of stichting ons vermeldt op hun website of op een reclamebord langs het veld, vinden we dat niet vervelend’, zegt Den Besten met een glimlach.

 

Leden hebben beslissende stem

Den Besten: ‘Alle leden van Rabobank Salland krijgen de mogelijkheid te stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Ieder lid mag met een unieke persoonlijke code vijf stemmen uitbrengen, dus hij of zij mag ze verdelen over de deelnemers. Iedereen die op dit moment lid is van Rabobank Salland, ontvangt in de week voorafgaand aan de stemperiode een persoonlijke code. Ik moet overigens wel aanmerken dat niet iedere klant ook automatisch lid is van de bank. Dit kan men in internetbankieren zien bij de persoonlijke gegevens. Ook kan men even met de bank bellen via (0570) 508555.’

 

En dan stemmen

‘Van 11 tot en met 21 maart kan er worden gestemd voor “Hart voor Salland”. Vorig jaar hebben ruim 7.300 leden in totaal 35.300 stemmen uitgebracht,’ aldus een enthousiaste Den Besten. ‘Ik hoop dat onze leden ook dit jaar weer massaal gaan stemmen. De verenigingen en stichtingen die zich aanmelden om mee te doen aan de actie, kunnen een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Op die manier creëren onze leden hun aandeel in een vitale en leefbare woon- en werkomgeving. En daar profiteert uiteindelijk de hele Sallandse gemeenschap van.’

 

Wie doen er mee aan “Hart voor Salland”?

‘Tijdens de stemperiode kan iedereen die een persoonlijke inlogcode heeft ontvangen in de stemmodule zien welke verenigingen en stichtingen meedoen aan “Hart voor Salland”. Deze zijn in een totaaloverzicht en per cluster van enkele woonplaatsen in te zien.’

 

De uitslag

Op dinsdagavond 12 april is er voor de deelnemers een grote finalebijeenkomst in de Deventer Schouwburg. Dan wordt het aantal uitgebrachte stemmen bekend gemaakt en ontvangen de verenigingen en stichtingen een cheque met het bedrag dat zij ontvangen.