Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Zijn uw stallen juist verzekerd?

HENGELO (Gld.)/TWELLO – De verzekeringswereld is specialistisch en onderhevig aan regelmatige wijzigingen. Boschland accountants en adviseurs wijst agrarische relaties graag op de risico’s die kunnen ontstaan wanneer u leegstaand agrarisch vastgoed heeft.Wist u dat u tijdig aan uw verzekeraar moet melden dat u leegstaande stallen heeft c.q. stallen die niet meer gebruikt worden zoals ze op de polis staan vermeld? Wanneer dit niet gedaan wordt, kan het tot afwijzingen leiden bij een schadegeval, ondanks dat u premie heeft betaald. Daarbij komt ook nog dat als een gebouw niet meer verzekerd is, deze ook niet meer gedekt is voor milieuschades en/of opruimingskosten. Aangezien vele (oudere) agrarische gebouwen asbestgolfplaten op het dak hebben liggen, kan dit tot forse schades leiden die niet verzekerd zijn!

De ene verzekering gaat hier wat coulanter mee om dan de andere, maar bovenstaande regeling geldt bij alle verzekeraars. Daarom wordt u dringend aangeraden om contact op te nemen met uw tussenpersoon of verzekeraar.

Verzekeringstussenpersoon Alfisure, partner van Boschland op dit gebied, weet hier alles van.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan vrijblijvend contact op met teamfoodenagri@boschland.nl of bel 0575-461391.