Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Succesvolle finaleavond

“Hart voor Salland”

in Deventer Schouwburg

Verdeling van € 150.000,- uit coöperatief dividend van Rabobank Salland

Verdeling van 150000

DEVENTER – Dinsdagavond 12 april werd in de Deventer Schouwburg aan de 357 verenigingen en stichtingen bekendgemaakt wat de resultaten waren van de actie Hart voor Salland, de jaarlijks terugkerende actie van Rabobank Salland. Dit jaar met nog meer deelnemende verenigingen en stichtingen en nog meer door de leden van Rabobank Salland uitgebrachte stemmen. De presentatie van de avond was in handen van Rabobankmedewerker Esther Stumpf. Ed den Besten, directievoorzitter van Rabobank Salland opende de avond samen met Esther Stumpf.

Dat de leden van Rabobank Salland betrokken zijn bij de verenigingen en stichtingen blijkt wel uit de 37.515 stemmen die door ruim 7.652 leden (33%) werden uitgebracht. Dit jaar zijn er meer stemmen uitgebracht dan vorig jaar.

Omdat Rabobank Salland voor deze actie € 150.000,- uit het coöperatief dividend beschikbaar stelde, betekent dit dat een stem € 4,- waard is. Tijdens de avond leidde Esther Stumpf de 600 aanwezigen door de drie categorieën Cultuur, Sport en Maatschappij & Welzijn afgewisseld met optredens van urban dancegroep Rhythm Divine en Fusion Dance van Create Dance Deventer.

 

Drie categorieën

Alle deelnemende stichtingen en verenigingen zijn onderverdeeld op basis van hun karakter in de categorie Cultuur, Sport en Maatschappij & Welzijn. Tijdens de avond werd per categorie de top 5 van meeste stemmen bekendgemaakt. Erik-Jan Post, directeur Theaterschip Deventer (cultuur), Jelle Beuker, management GA Eagles (sport) en Ed den Besten (maatschappij & welzijn) hebben een cheque aan de vereniging/stichting met de meeste stemmen overhandigd. Vervolgens werden per categorie de resultaten bekendgemaakt van alle deelnemers in die categorie.

 

De resultaten per categorie

 

Categorie Cultuur

In de categorie Cultuur deden 107 verenigingen mee en is voor een totaalbedrag van € 39.192,- aan stemmen uitgebracht. Erik-Jan Post, Theaterschip Deventer, mocht de cheque overhandigen aan Schalkhaar Life! Zij hadden 320 stemmen gekregen, goed voor een bedrag van € 1.280,-. Ieder jaar organiseert Schalkhaar Life een geweldig vierdaags dorpsfeest voor Schalkhaar e.o. met live muziek, dans, braderie, kinderactiviteiten en nog veel meer.

 

Categorie Sport

In de categorie Sport deden 123 verenigingen mee en is voor een totaalbedrag van € 46.016,- aan stemmen uitgebracht. Jelle Beuker, GA Eagles, mocht de cheque voor de meeste stemmen in deze categorie overhandigen aan de sportvereniging Wijhe ’92 uit Wijhe. Wijhe ’92 is een vereniging waar gevoetbald en gehandbald wordt. De vereniging had 395 stemmen gekregen, goed voor een bedrag van € 1.580,-.

 

Categorie Maatschappij & welzijn

Dit jaar zijn de meeste stemmen uitgebracht in deze categorie. In de categorie deden 127 verenigingen mee en is voor een totaalbedrag van  € 64.852,- aan stemmen uitgebracht.

De Voedselbank Raalte behaalde maar liefst 706 stemmen en ontving uit handen van Ed den Besten de cheque met het mooie bedrag van € 2.824,-. De Voedselbank Raalte is de organisatie die ook dit jaar de meeste stemmen kreeg en de grootste bijdrage ontvangt.

 

Ed den Besten: ‘Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde actie: meer leden die gestemd hebben, meer verenigingen en stichtingen die meededen en een hoger bedrag per stem dat we kunnen uitkeren. Als lokaal betrokken bank zien wij het van Hart voor Salland uit te keren bedrag dan ook als ons aandeel aan de deelnemers dat kan bijdragen aan door hen te realiseren initiatieven.’

Na afloop kwamen alle verenigingen en stichtingen op het podium voor een informele borrel en ontvingen ze hun cheque. De band Flows On verzorgde de muziek en kreeg tijdens de avond live bericht van Giel Beelen van 3FM dat ze bij de top 100 zitten van Giels talentenjacht!

De verschillende bestuurders zochten elkaar tijdens de borrel op om acties te bespreken die zij hadden ondernomen om zoveel mogelijk stemmen te verwerven om mogelijk te gebruiken bij de actie in 2017. Hiervoor kunnen verenigingen en stichtingen zich vanaf 1 december 2016 via de website aanmelden. Alle resultaten van Hart voor Salland 2016 zijn te vinden op de website van de bank www.rabobank.nl/salland.

 

Actie Hart voor Salland

Hart voor Salland houdt in dat de leden van Rabobank Salland (ruim 23.000) één keer per jaar kunnen stemmen op hun favoriete verenigingen of stichtingen in Salland die aan deze actie deelnemen. Het is aan de verenigingen en stichtingen om hun achterban enthousiast te maken om op hen te stemmen en hier veel bekendheid aan te geven. De verenigingen kunnen dit doen onder meer met de promotiematerialen die de bank ter beschikking stelt, maar ook door zelf acties te bedenken. Hoe meer stemmen een vereniging of stichting ontvangt, hoe groter de donatie van Rabobank Salland aan de organisatie. Het is dus niet de bank die de bijdrage bepaalt, maar het zijn de leden van de Rabobank die invloed hebben op de financiële bijdrage. Van 11 tot en met 21 maart konden de leden van de Rabobank stemmen uitbrengen.

 

Achtergrondinformatie

Coöperatief dividend

Ieder jaar geeft Rabobank Salland een deel van de winst in de vorm van coöperatief dividend terug aan de lokale gemeenschap (gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte). Door middel van het coöperatief dividend ondersteunt de Rabobank (dorps)kernen ten aanzien van leefbaarheid en vitaliteit, maar ook worden duurzame ontwikkelingen ondersteund die bijdragen aan een versterking van de lokale economie. Het coöperatief dividend bestaat uit meerdere fondsen: het donatiefonds (Hart voor Salland), het coöperatiefonds, het maatschappelijk projectenfonds en Rabo Foundation. Daarnaast sponsort Rabobank Salland ook nog diverse events in het werkgebied. In 2016 ondersteunt de Rabobank voor € 850.000,- events, initiatieven en verenigingen/stichtingen waardoor wordt bijgedragen aan een duurzaam woon-, werk- en leefklimaat in de drie gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

 

Hart voor Salland

In 2014 is het donatiefonds gewijzigd in Hart voor Salland. Reden hiervoor was meer transparantie ten aanzien van verdeling van gelden en meer invloed en betrokkenheid van onze leden bij de verdeling van de winst.

Hart voor Salland wordt jaarlijks georganiseerd in het eerste kwartaal en is zowel voor grote als kleine verenigingen. Om deel te kunnen nemen moeten de verenigingen en stichtingen voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijksten zijn:

– De vereniging/stichting bankiert bij Rabobank Salland en heeft een verenigingspakket.

– De vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.

– De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.

– De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.

– De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied van Rabobank Salland plaats.

– De bijdrage van de actie Hart voor Salland mag enkel bestemd worden voor maatschappelijke doelen.